Sjövärmepumpar

Att installera en värmepump för att värma sin bostad är idag ett mycket bra och miljövänligt alternativ, en värmepump hämtar värme från naturen för att sedan värma upp huset. Det finns självklart olika typer av pumpar som fungerar på olika sätt, bergvärme fungerar väldigt bra för dem som bor i områden med bra berggrund. För de som inte har tillgång till just berggrund utan istället bor nära sjö och vatten finns det sjövärmepumpar. Man hämtar då värme från vatten och sjöbotten med en kollektorslang som sänks ner med tyngder, della kollektorslang fungerar som en samlare då det cirkulerar vätska inuti slangen som värms upp för att sedan föra värmen vidare. Månssons Rör har god erfarenhet och kunskap när det kommer till sjövärmepumpar, tillsammans med dig hittar vi den bästa lösningen för just din fastighet.

Miljösynpunkt

För att kunna utnyttja denna form av värmepump måste man självklart ha ett sjönära läge, man behöver inte ha vattnet precis runt husknuten men för att kunna installera kan det inte vara för långt avstånd mellan sjö och hus. Ingreppet för att installera en sjövärmepump är väldigt litet, man behöver gräva ett mindre dike mellan bostaden och sjön. På så sätt kan man ta tillvara på den solenergi som finns lagrad i vattnet och botten, sjövärmepumpar är väldigt driftsäkra och kräver mycket lite underhåll. Det finns dock en risk med den del av kollektorslangen som finns i vattnet, den kan lätt bli skadad av ankare, båt eller djur. Att investera i en sjövärmepump är just det, en god investering. På sikt kan man sänka sin energiförbrukning med upp till femtio procent och därmed sänker man även sina uppvärmningskostnader. Det är inte bara ett bra val för framtiden utan även ett väldigt bra val ur miljösynpunkt.

Kontakta oss