Solvärme

När man ska värma upp sitt boende med hjälp av solen använder man sig av en speciell teknik, men för att få värme måste man fånga in solens strålar. Detta gör man med hjälp av en eller flera solfångare som monteras på hustaket. Solfångarna fångar alltså in solens strålar och omvandlar sedan solstrålsenergin till värme, solvärmesystemet tar hand om och lagrar sedan värmeenergin. Att låta solen värma upp boendet är väldigt miljövänligt, därför väljer allt fler att satsa på denna metod. Det krävs dock att man har en sekundär värmekälla när det blir riktigt kallt på vintern.

Värmen som lagras när man använder sig av solvärmesystem leds sedan vidare för att värma upp huset. För att detta ska fungera måste man ha något i solfångarna som värms upp och sedan leder värmen vidare. Det finns tre allternativ:

  •        Luft
  •        Olja
  •        Vatten

Luften, oljan eller vattnet värms alltså upp för att sedan användas i huset, använder man sig av olja behöver man inte vara orolig för kokning. Olja har en mycket högre kokpunkt än vatten, väljer man att använda sig av vatten bör man se till att det inte fryser under årets kalla månader. Väljer man solfångara som innehåller luft är detta oftast billigare än de andra allternativen, det är en mindre komplicerad konstruktion och kräver inte lika mycket. Ett bra allternativ för den som vill satsa på solvärme men inte vill investera stort. Att montera solvärme blir mer populärt, idag är det viktigare än någonsin att vara rädd om miljön och solvärme är ett av de mest miljövänliga allternativen man kan välja när det kommer till uppvärmning.

Har du frågor kring solvärme är du alltid välkommen att kontakta oss på Månssons Rör!

Kontakta oss